วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ ในงาน “ป๋าเวณี สรี ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง” ประจำปี ๒๕๕๕

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ ในงาน ป๋าเวณี สรี  ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง” ประจำปี  ๒๕๕๕
..........................................................................................
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวพัทธกานต์  กฤตภาธร 
หมายเลข ๑๓  หมู่ที่ ๒ ส่งเข้าประกวด

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑  ได้แก่ นางสาวสุวนันท์  คำวงค์ 
หมายเลข ๔  หมู่ที่ ๑ ส่งเข้าประกวด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ นางสาวณัฐรดา  บริบูรณ์  หมายเลข ๑๖  หมู่ที่ ๒

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ได้แก่ นางสาวธนภรณ์  เกษมเสนากุล 
หมายเลข ๑๐  หมู่ที่ ๓ ส่งเข้าประกวด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ ได้แก่ นางสาวจิราพรรณ  จันทร์เงิน 
หมายเลข ๑๒   หมู่ที่ ๔ ส่งเข้าประกวด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น